Kalendár ženského cyklu

menštruačná fáza ROZJÍMANIA

28./1. deň cyklu: Meditácia a bytie

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Meditujte.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Odpútajte sa od svojich predstáv.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Šetrite si energiu.

2. deň cyklu: Objav svoje pravé Ja

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Odpútaj sa od všetkého, čo ťa ťaží.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Znovuobjav, čo ťa napĺňa.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Buď k sebe úprimná.

3. deň cyklu: Hľadanie skutočných priorít

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Zmeň "musím" na "mohla by som".
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Zamysli sa nad zoznamom svojich cieľov.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Zisti čo ti spôsobuje stres.

4. deň cyklu: Prestaň vzdorovať

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Zbav sa očakávaní.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Objav čomu, kde a prečo vzdoruješ.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Vydaj sa novým smerom.

5. deň cyklu: Spätná väzba

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Rozjímaj nad svojimi osobnými problémami.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Skontroluj, či napreduješ.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Pozri sa na svoju prácu z nadhľadu.

6. deň cyklu: Príprava na dymanickú fázu

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Vyber si nejaké dobrodružstvo.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Urči si cieľovú činnosť.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Sústreď energiu na prácu.

predovulačná DYNAMICKÁ fáza

7. deň cyklu: Príliv novej energie

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Dožeň zanedbané úlohy.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Prieskum a príprava podkladov.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Rieš komplexné problémy a čerpaj informácie.

8. deň cyklu: Plánovanie a analýza

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Staraj sa o svoje zdravie.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Naplánuj si nasledujúci mesiac.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Zamysli sa nad stavom svojej práce.

9. deň cyklu: Rozbiehanie nových projektov

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Priprav sa.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Prekonaj svoje limity.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Nauč sa niečo nové.

10. deň cyklu: Načerpanie vnútornej sily

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Využi silu myšlienok.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Precíť úspech a naplnenie.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Sústreď sa na seba.

11. deň cyklu: Pozitívne myslenie

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Povzbudzuj sa.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Ver v budúcnosť.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Sústreď sa na svoje obľúbené činnosti.

12. deň cyklu: Naprávanie starých krívd

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Obháj svoje názory.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Predstav si druhotné následky svojich činností.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Zastaň sa správnej veci.

13. deň cyklu: Príprava na fázu prejavu

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Začni opäť komunikovať.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Staraj sa o svoje projekty.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Cíť sa v práci pohodlne.

ovulačná fáza PREJAVU

14. deň cyklu: Podpora úspechu a sebavedomia

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Snívaj s otvorenými očami.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Dokáž si, aká si úspešná.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Uvedom si, že si úspešná.

15. deň cyklu: Komunikácia

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Prijmi sa taká, aká si.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Požiadaj druhých o ich názor.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Uvedom si potreby druhých.

16. deň cyklu: Prejavy uznania

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Raduj sa z toho, čo máš.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Váž si svoju životnú cestu.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Váž si druhých.

17. deň cyklu: Kompromisy a vyrovnanosť

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Vnes do svojho okolia viac harmónie.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Nájdi riešenie výhodné pre všetkých.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Odstráň bloky a vyrieš hádky.

18. deň cyklu: Presviedčanie a vytváranie nových kontaktov

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Buď aktívne spoločenská.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Zoznám sa s ľudmi, ktorí ti v budúcnosti môžu pomôcť.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Získaj nové kontakty.

19. deň cyklu: Prezentácia nápadov a predstáv

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Získaj pomoc a podporu.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Presvedč okolie o svojom sne.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Presvedč kolegov o svojich nápadoch.

20. deň cyklu: Príprava na kreatívnu fázu

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Naplánuj si nasledujúci týždeň.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Zamysli sa, ktoré oblasti tvojho života potrebujú nový tvorivý prístup.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Vytváraj a optimalizuj svoje zdroje.

predmenštruačná KREATÍVNA fáza

21. deň cyklu: Povoľ uzdu tvorivosti

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Dopraj si niekoľko dvojminútových tvorivých prestávok.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Dokáž si, aká si úspešná.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Uvedom si, že si úspešná.

22. deň cyklu: Využívanie podvedomia

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Využi svoj mentálny "Google".
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Hľadaj spätnú väzbu a synchronicitu.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Spontánne tvor nové nápady a riešenia.

23. deň cyklu: Množstvo drobností

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Staraj sa o seba.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Napreduj pomaly.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Venuj sa detailom.

24. deň cyklu: Príprava na fázu rozjímania

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Sprav si voľno.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Urči si priority.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Problémy riešte včasným plánovaním.

25. deň cyklu: Spomalenie

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Dovoľ svojmu telu spomaliť.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Buď realistická.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Vyhraď si na prácu viac času.

26. deň cyklu: Veľké upratovanie

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: "Uprac" si emócie.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Sústreď sa na konkrétny cieľ.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Poupratuj.

27. deň cyklu: Uspokoj svoje vnútorné potreby

-činnosť, ktorá podporuje osobný rozvoj: Zamysli sa nad svojimi potrebami.
-činnosť, ktorá pomáha dosahovať ciele: Sústreď sa na svoje základné potreby.
-činnosť, ktorá prináša pracovný rast: Neber si veci osobne.